Khai nhận thừa kế và thủ tục niêm yết

Luật sư thừa kế, Luật sư giỏi ở TpHCM, tư vấn pháp luật về thừa kế, luật sư tư vấn thừa kế, luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế, tư vấn luật thừa kế đất đai. Hotline: 0922 822 466

0
400
thủ tục niêm yết khai nhận thừa kế

Thủ tục khai nhận thừa kế và niêm yết như sau: luật sư thừa kế, luật sư giỏi

Thủ tục niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhn di sản thừa kế hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công chứng với những nội dung cơ bản sau:luat su, luật sư, luật sư thừa kế, luật sư giỏi

- Việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. luật sư đất đai, luat su dat dai, luat su gioi

- Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. luat su nha dat, luật sư nhà đất

Cuối bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót di sản thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người đlại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết. luat su ly hon, luat su gioi, luật sư đất đai, luật sư giỏi, luật sư ly hôn

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày niêm yết. luat su thua ke, luật sư nhà đất, luat su nha dat, luật sư thừa kế

Quy định trên không yêu cầu các tổ chức công chứng phải lập biên bản kết thúc niêm yết. Trên thực tế, các tổ chức công chứng có thể lập biên bản hoặc không lập biên bản này; chỉ cần xác nhận đã đủ thời gian niêm yết (theo ngày tháng ghi trong thông báo niêm yết) và  trong thời gian niêm yết có hay không có kiếu nại, tố cáo liên quan. luat su bao chua, luật sư bào chữa

Các văn bản liên quan: luật sư đất đai, luật sư giỏi

Nghị định 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng luat su hinh su, luật sư hình sự

Liên hệ luật sư thừa kế để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
40 Lê Vĩnh Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 2223 7476 - 0922 822 466 Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP