Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Luật sư đất đai, Luật sư nhà đất, Luật sư giỏi ở TpHCM. Chuyên giải quyết các tranh chấp đất đai, nhà ở. Nhanh chóng – Uy tín –Hiệu quả. Hotline: 0922 822 466

0
294

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dung đất: luat su dat dai, luat su gioi

- Luật Đất đai 2003; luat su, luật sư, luật sư đất đai, luat su dat dai, luat su gioi
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

A. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất: luat su dat dai, luat su gioi

Thứ nhất, về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
Tại khoản 1 Điều 36 Luật đất đai quy định những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: luat su nha dat, luật sư nhà đất
a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản; luat su thua ke, luat su ly hon
b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; luật sư ly hôn, luật sư thừa kế
c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; luat su nha dat, luật sư nhà đất
d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; luat su hinh su, luật sư hình sự
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Như vậy, trường hợp của gia đình bà nếu muốn chuyển đổi mục đích đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. luat su bao chua, luật sư bào chữa
Thứ hai, căn cứ Quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất: luat su dat dai, luat su gioi
Tại Điều 27 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư qui định về Căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:
1. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. luat su bao chua, luat su hinh su
Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. van phong luat su, văn phòng luật sư
2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong văn bản sau:
a) Đối với các tổ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư; cong ty luat, công ty luật
Đối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin giao đất, thuê đất và có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử dụng đất. luat su gioi,  luật sư đất đai, luật sư giỏi
b) Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất. luat su dat dai, luat su gioi
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải có văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử dụng đất; luat su dan su, luật sư dân sự
c) Đối với cộng đồng dân cư thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất; luat su kinh te, luật sư kinh tế
d) Đối với cơ sở tôn giáo thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo. luật sư thừa kế

B. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: luat su dat dai, luat su gioi

a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 ngày.
- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 33 ngày.
- Trình lãnh đạo UBND Huyện ký: Thời gian 03 ngày.
- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0,5 ngày.
- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày. luat su doanh nghiep, luật sư doanh nghiệp
b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: luat su nha dat
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
- Phương án sản xuất, kinh doanh (nếu chuyển mục đích sử dụng đất sang làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp); Trường hợp xây dựng nhà ở để bán thì phải thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu); dich vu thu no, dịch vụ thu nợ
- Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất; luật sư nhà đất, luat su nha dat
- Các văn bản và cam kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội;
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). dich vu doi no, dịch vụ đòi nợ
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi Cục thuế.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; GCN quyền sử dụng đất đã được đăng ký biến động. luat su dat dai, luat su gioi
h. Lệ phí: 5.000/hồ sơ.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK)
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK));

Liên hệ luật sư đất đai để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: