Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm theo quy định mới nhất

Sàn mua bán dự án, M&A trực tuyến lớn nhất miền Nam Việt Nam. www.duanonline.com

0
208
công bố hợp quy thực phẩm

Cơ sở pháp lý thủ tục công bố hợp quy thực phẩm. dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

Công bố hợp quy là gì? dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. van phong luat su, văn phòng luật sư

Trình tự công bố hợp quy thực phẩm. dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

a) Bước 1: Đánh giá hợp quy luat su dat dai, luat su nha dat

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau: Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định hoặc tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy được quy định và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; giay phep kinh doanh, dich vu giay phep

b) Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố tại cơ quan có thẩm quyền. luật sư đất đai, luật sư nhà đất

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm. dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

a) Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ gồm:

– Bản công bố hợp quy; giay phep kinh doanh, dich vu giay phep

– Bản thông tin chi tiết sản phẩm; luật sư bào chữa, luat su bao chua

– Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba; dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương . lam giay phep nhanh

b) Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

– Bản công bố hợp quy; luat su ly hon, luat su thua ke

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm; luật sư ly hôn, luật sư thừa kế

– Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: cong ty luat, công ty luật

Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); luat su hinh su, luật sư hình sự

hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự); dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

– Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

– Kế hoạch giám sát định kỳ; luat su dan su, luật sư dân sự

– Báo cáo đánh giá hợp quy; luật sư giỏiluat su gioi

– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. luat su kinh te, luật sư kinh tế

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy thực phẩm

a) Cục An toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; xác nhận bằng văn bản đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên.; dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn. giay phep kinh doanh, lam giay phep nhanh

c) Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn đối với sản phẩm sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu khi có yêu cầu của nước nhập khẩu. luat su doanh nghiep, luật sư doanh nghiệp

d) Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn: Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại hai tỉnh, thành phố trở lên.

Thanh phần hồ sơ tham khảo. dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

Hồ sơ cấp mới gồm có:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1 ban hành kèm theo văn bản này); dich vu thu no, dịch vụ thu nợ

– Quyết định của chủ cơ sở sản xuất thực phẩm ban hành tiêu chuẩn cơ sở (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói (theo Mẫu 2 ban hành kèm theo văn bản này);

– Quy trình sản xuất thực phẩm cơ sở  (vẽ riêng hoặc vẽ kèm trong bản công bố) dich vu doi no, dịch vụ đòi nợ

– Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao công chứng).

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

– Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân).

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).

– Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

– Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

b) Hồ sơ gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm bao gồm: giay phep kinh doanh

– Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 3 ban hành kèm văn bản này) kèm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

– Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định).

– 01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành.

– Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp thay đổi các nội dung đã công bố, thương nhân có trách nhiệm công bố lại, trừ trường hợp chỉ thay đổi hình thức nhãn hoặc quy cách bao gói thì nộp bổ sung nhãn đã thay đổi kèm công văn xin bổ sung hoặc thay thế nhãn đang lưu hành.

Thương nhân công bố tiêu chuẩn ở đâu, thì xin gia hạn công bố ở đó.

c) Thời gian giải quyết: dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ giấy tờ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đủ các giấy tờ (hồ sơ không hợp lệ) phải yêu cầu bổ sung ngay khi nhận hồ sơ.

d) Mức thu lệ phí:

Áp dụng theo văn bản số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tục Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong tỉnh

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.

– Nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Bước 3: Trả kết quả: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

+ Thành phần hồ sơ:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (theo mẫu).

– Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu) bao gồm các nội dung: Các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trang thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; Thanhg phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói (theo mẫu); Quy trình sản xuất.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (Bản sao công chứng).

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của sản phẩm công bố do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

– Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân). giay phep kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).

– Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu hàng hoá (nếu có)

– Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí (nếu có):Phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm: 250.000đ/1 sản phẩm

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

– Bản tiêu chuẩn cơ sở

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: dich vu giay phep, lam giay phep nhanh

– Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003.

– Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh ATTP

– Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm‹.

– Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế”.

Hãng luật PHÚ & Luật sư nhận thực hiện làm thủ tục xin các loại giấy phép cần thiết cho khách hàng.

Liên hệ luật sư để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
40 Lê Vĩnh Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466 Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP