Xác định tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Luật sư chuyên về ly hôn, kết hôn. Giải quyết ly hôn nhanh, ly hôn đơn phương, chia tài sản chung vợ chồng, giành quyền nuôi con. Hotline: 0922 822 466

0
248
Tài sản riêng của vợ chồng

Làm thế nào để xác định tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân? luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

Căn cứ vào Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: luat su, luật sư, luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. luật sư đất đai, luat su nha dat

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này. luật sư bào chưa giỏi

Ngoài ra, tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: luật sư nhà đất, luat su nha dat

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. luật sư thừa kế, luat su thua ke

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. luật sư bào chữa, luat su bao chua

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. luật sư giỏi

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. luat su gioi

Như vậy, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân tức là tài sản mà vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn hoặc được tặng riêng sau khi kết hôn. Như bạn nói có một miếng đất được bố mẹ tặng trước khi kết hôn là thuộc về tài sản riêng của bạn, còn có muốn nhập vào tài sản chung hay không là do bạn quyết định. luật sư hình sự, luat su hinh su

Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. luật sư kinh tế, luat su kinh te

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Với câu hỏi, sử dụng tài sản riêng đó thế nào? Căn cứ vào Điều 44 của Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như sau:

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. luật sư ly hôn giỏi

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản. luật sư bào chữa giỏi

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ. luat su bao chua gioi

Đăng ký tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân  luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

Luật Hôn nhân gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vợ chồng cũng có thể tự thỏa thuận chia tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân - tài sản chung của vợ chồng - thành tài sản riêng của vợ hay chồng. luật sư hình sự giỏi

Như vậy, nếu mua mảnh đất trong thời kỳ hôn nhân, về nguyên tắc, đó là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng nếu có sự đồng thuận của người chồng, bạn có thể làm thủ tục để mảnh đất đó là tài sản riêng của bạn. luat su ly hon gioi

Vợ chồng bạn sẽ phải lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất và yêu cầu công chứng tại tổ chức công chứng trên địa bàn nơi có đất. Thủ tục công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn.

Sau khi có văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng có xác nhận của tổ chức công chứng thì bạn nộp một bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất và nhà thuộc phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện nơi có đất để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bạn (hồ sơ gồm: văn bản thỏa thuận phân chia, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác).  luật sư ly hôn, luat su ly hon, ly hôn đơn phương, ly hôn nhanh, luật sư giỏi

Liên hệ luật sư ly hôn để tư vấn thêm:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại: (08) 2223 7476 - 0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP
văn phòng luật sư, van phong luat su, cong ty luat, công ty luat